Kayıp (Zayi) Tapu Senedi Nasıl Çıkartılır?

Tapu nedir? Ne işe yarar? Kayıp (zayi) tapu senedi nasıl çıkartılır? İlgililer için bu konular detaylı olarak bilinmelidir.

Kayıp Tapu Nedir?

Belli bir arazinin belirlenmiş parçasının veya üzerine yapılmış bağımsız bölümleri gösteren, kaydının tapu sicil müdürlüğüne verilmiş olduğu bilinen resmi bir belgedir. Tapu senedi de denmektedir.

Türkiye’de yapı ve arsaların işlemlerinin yapılıp kayıt edildiği kurumlardan birisi de tapu daireleridir. Tapu dairesinin olmadığı yerlerde belediyeler, belediyelerin bulunmadığı yerlerde bayındırlık müdürlükleri tapu senedini vermektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallara ait her türlü, onay, kadastro, ölçüm, topografik haritalarını düzenlemek, her türlü yenileme ve düzenleme işini üstlenmektedir.

Kayıp Tapu Senedi 2023

Tapu senedi sadece mülkün sahibine imza karşılığında verilir. Tapu, içerdiği taşınmazın tamamını ya da bir kısmının kime ait olduğunu göstermektedir. Şayet taşınmazın hissedarları var ise hisse payı kadar olan bölüm için tapu senedi verilir. Tapu senedinin geçerliliği tapu kütüğüne yapılan tescile dayanmaktadır. Tescili olmayan tapu senetleri geçersiz sayılmaktadırlar. Tapu çeşitleri; kat mülkiyetli tapu, hisseli tapu, kat İrtifaklı Tapu’dur.

Tapu işlemleri Nasıl Başlatılır?

Tapu işlemlerinin yapılması için ilgili müdürlüklerine başvurulması yeterlidir. Öncelikle sıramatikten sıra alınıp sıra gelince işleme dahil olmaktır. İşlem yaptırmak isteyen vatandaşlar, gerekli evrakları ilgili memura teslim etmelidir.

Önerilen Bağlantı: Borcu Olana Kredi Veren Bankalar 2023

İlgili memur sistem üzerinden işlemlerin takibini başlatmaktadır. İşlemin tamamlanma süreci SMS yolu ile bildirilmektedir. İşlem sahibi gerekli evrak ve harçları yatırdıktan sonra tapu senedi alınmaktadır.

Kayıp (Zayi) Tapu Senedi Nasıl Çıkartılır?

Daha önce de bahsedildiği gibi tapu sadece taşınmazın sahibine verilmektedir. Peki, kayıp (zayi) tapu senedi nasıl çıkartılır? Aynı işlem tapu kaybolduğunda bulma sürecinde de geçerli olmaktadır. Kaybolan tapu senedini Türkiye’de bulunduğunuz ilin tapu dairesine gidilerek bu işlem yapılabilmektedir. Veya 181 ALO Tapu Randevu hattına da başvurulabilir. Tapu müdürlüğüne başvuru esnasında istenen evraklar; Nüfus cüzdanı, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisidir.

Tapu senedi sahibi dışında kimse tarafından çıkarttırılamaz. Şayet taşınmazın sahibi vefat etmiş ise mirasçıları mirasçılık belgesi götürmek durumundadırlar. Taşınmazın yeri, parsel numarası bilinmeden de T.C kimlik numarası ile bilgisayar gerekli kaydı bulup, gereken işlemi tamamlamaktadır. Verilen bu hizmetler karşılığında 5 TL ücret ödenmektedir.

Yorum yapın