Çiftçi Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım kredisi son zamanlarda birçok bankanın önemli bulduğu ve ilerlemek istediği iş kolları arasındadır. Türkiye’ye bakıldığında bu işi yapan birkaç bankanın mevcut olduğu görülmektedir. Önceden yalnızca Ziraat Bankası’ndan kredi alabilen çiftçiler artık daha rahat kredi alabilmekte ve hatta çiftçi kredileri için fiyat bile isteyebilmektedir. İnsanlar 2023 çiftçi kredisi nasıl alınır ve hangi bankalardan temin edilebilir diyerek merak etmektedirler.

Tarım Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Devlet kontrolünde yer alan Ziraat Bankası haricinde bu kredi işini en iyi yapan banka Denizbank’tır. Kredilendirme süresince bireyin resmi olarak çiftçi olup olmadığına bakılmaktadır. Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) ile yapılmış olunan çiftçiliğe göre bir gelir hesabı yapılır. Denizbank’ın yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda ülkede tarım ana geçim çalışma konusu olabilecek tüm mamullerin gelir/gider hesaplaması çıkartılmış, çiftçinin 1 dönüm ektiği tarım ürününün sayısal değeri sisteme işlendikten sonra ne kadar net gelir elde ettiği tahmini olarak hesaplanır.

İlginizi Çekebilir: Borcu Olana Kredi Veren Bankalar 2023

Türkiye’nin her beldesindeki Ziraat odaları, çiftçilik birlikleri ve kooperatiflerden aldığı sayıları sistemlerine belirli aralıklarla işleyen banka aynı şekilde hayvancılığa da kredi verir. Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığına göre hesaplamalar yapılıp, çiftçi geliri belirlenir ve bu gelir üstünden kredi verilir.

Denizbank yanında TEB, Şekerbank, YKB, Akbank, Garanti Bankası, Halk Bankası gibi bankaların da tarım kredileri verdiği görülür.

Tarım Kredisi Başvurusunda Hangi Evraklar İstenir?

Çiftçi kredisi nasıl alınır diye sorulan sorulara cevap oluşturmak gerekirse ilk önce hazırlanacak evrakların neler olduğu söylenmelidir. Bunlar: ÇKS, çiftçi olduğuna dair belge, hayvan işletmeciliği yaptığına dair belge, tapu fotokopisi, ruhsat fotokopisi, tapu ve ruhsat fotokopileri dosyayı daha etkin bir hale getirmek için istenilmektedir. Hayvancılık faaliyetinde bulunan çiftçiden kesinlikle hayvan işletme belgesi talep edilir. Eğer süt hayvancılığı yapıyorsa son 2 aya ait süt faturası da istenebilir.

Yıldan Yıla Ödemeli Kredi Mümkün Mü?

Tarım kredilerinin ödeme şekli ve aralıkları üretilen ürünün hasat zamanına denk getirilir. Hasat zamanından sonra satış süreci de işin içine katılarak hesap edilir ve çiftçinin ödeme planı bu şekilde yapılır. Çiftçilik kredisini diğer kredilerden ayıran en mühim özelliği ödeme planının yıldan yıla şekillendirilebilmesidir.

Leave a Comment